Nayuta no Kiseki: Kai – Producer Interview

Falcom producer Kondou discusses the upcoming Nayuta no Kiseki: Kai, and addresses the fan theory that Creha is the Grand Master of Ouroboros